Modelovacie pasty

 

Modelovacia pasta 1             Modelovacia pasta 2             Modelovacia pasta 3               Modelovacia pasta       
- jemná                                    - stredná                                   - hrubá                                          Objem: 500ml
Objem: 0,50 liter                     Objem: 0,50 liter                       Objem: 0,50 liter                        Kat.číslo: 031.135726
Kat.číslo: 055.586716           Kat.číslo: 055.586722            Kat.číslo: 055.586726
Objem: 1 liter                           Objem: 1 liter                            Objem: 1 liter
Kat.číslo: 055.586717           Kat.číslo: 055.586723            Kat.číslo: 055.586727

 

 

IDEA MEDIUM - Médiá - modelovacie pasty

- 15 výrobkov s veľkou variabilnosťou použitia.
- Použitie: na rôzne materiály, je možné zmiešať ju s ďalšími typmi farieb.
- Objem: 125 ml sklenených dózach
- Kat. číslo: 155.5920 ...

721 Záverečný vosk                                   722 Heavy gel mat                                        723 Heavy gel gloss
Záverečný vosk je vyrobený                        Hustý gél, matný a má vzhľad                     Hustý gél lesklý má vzhľad
z včelieho vosku. Používa                           kryštálového skla. Po uschnutí je                kryštálového skla. Po uschnutí je
sa pre ochranu a intenzitu                          priehľadný, odráža svetlo v rôznych           priehľadný, odráža svetlov rôznych
farieb.Vytvára mäkkú a                                 farbách.Aplikuje sa na rôzne povrchy        farbách. Aplikuje sa na rôzne povrchy
hodvábnu patinu.                                         špachtľou a zľahka sa modeluje.               špachtľou a zľahka sa modeluje.      
Je ideálny pre drevo a sadru.

724 Mramorovací gel                                 726 Papier Mache Paste                             727 Crystal Paste
Tento gél je zahusťujúce                            Túto pastu môžete použiť na                       Má vzhľad kryštálového skla. Po
médium, ktoré sa používa                           papier, krabice a iné povrchy.                      uschnutí je priehľadný, odráža
k napodobeniu vzorov                                  Môže byť zmiešaná s farbami                     svetlo v rôznych farbách.Aplikuje
typov mramoru na papier,                            na vodnom základe.                                     sa špachtľou na rôzne povrchy 
na látku, drevo a rôznych iných                   Použite reliéfne textúry.                                 a zľahka sa modeluje.
materiálov.Nemusí sa riediť.

 

728 Black Iron Paste                                729 Granitová                                                        730  Coarse Paste
– čierna železná pasta                             – žulová pasta                                                       – hrubá pasta

Je husté médium                                       Má vzhľad svetlo zafarbenej žule.                        Vyzerá ako piesok. Je to veľmi
aplikovateľné                                               Môže sa použiť ako štruktúrovaný                      hustý materiál na, obsahuje veľké
maliarskou špachtľou na                          podklad alebo povrchový náter. Táto pasta      množstvo kremíku.Je často
na vytváranie reliéfnych                              môže byť použitá s vodnými farbami                  používaný ako základ,môže byť
motívov.                                                         Dobre drží aj na pružných materiáloch               zmiešaný s vodnými farbami

 

731 Light paste                                           732 Swelling paste                                        733 Cracking paste
– ľahká pasta                                             – vysoká pasta                                               – kraklovacia pasta

Je prostriedkom pre tých, ktorí                 Táto bezfarebná pasta pridáva                     Tato pasta vytvára vynikajúci
chcú vrstviť materiál.                                  objem textilným farbám                                  základ premaľovanie a mozaiku.
Táto pasta je elastická, ohybná
a všestranná.

 

734 Terracota paste                                   735  Mould paste
– terakotová pasta                                        – formovacia pasta                                                      
Táto pasta má vzhľad terakoty.                   Je zmes prášku a vody. Pasta zmiešaná                 
Najvhodnejšia je dekorácia váz.                 s vodou sa formuje vo veľmi odolný, mäkký
Táto pasta vytvára vynikajúci                       a tenký elastický gel. Táto pasta umožňuje
podklad pre maľbu a ďalšie práce             vytvárať formy

 

 

 

Kontakt

DIELO - GRAPH s.r.o.
Židovská 21
811 01 Bratislava
Slovenská republika

Tel.: +0421-2- 544 12 047
Fax: +0421-2- 546 41 198

 

created by www.icondesign.sk

TOPlist